Relación de proxectos gañadores dos premios Manuel Gómez Román

2010

Na modalidade de “Edificacións tradicionais rehabilitadas ou restauradas”:

Dª. Angeles Castro Dapena, arquitecta, do proxecto “Centro de educación medioambiental“ na Eira da Xoana. Ramil. A Golada.

E na modalidade de “Construcións adxectivas rehabilitadas ou reconstruídas”:

Estudio Salgado e Liñares, autores do proxecto e dirección da obra ”Reintegración urbana do patrimonio cultural da Ribeira do Traba-Noia: acondicionamento, recuperación de accesos, lavadoiro e entorno dos Muiños de Pedrachán”.

2011

Na modalidade de “Edificacións tradicionais rehabilitadas ou restauradas”:

Dª. Estefanía Vázquez Müller e D. Roi Feijoo Rey, polo seu proxecto de “Rehabilitación dunha vivenda na Rúa Liberdade, 24  de Ourense”.

Na modalidade de “Construcións adxectivas rehabilitadas ou reconstruídas”:

Oscar Andrés Quintela e Dª. Lourdes Pérez Castro, polo seu proxecto de ”Rehabilitación dunha antiga construción de secado e industria de madeira para uso de escola de deportes náuticos, en Sorribos – Abelleira (Muros)”.

 2013

Na modalidade de “Edificacións tradicionais rehabilitadas ou restauradas”:

Estudio de arquitectura Arrokabe Arquitectos, S.L.P., Arquitectos D. Oscar Andrés Quintela e D. Iván Andrés Quintela polo proxecto de ”Rehabilitación do centro de recursos para persoas con discapacidade en Silleda”.

Na modalidade de “Construcións adxectivas rehabilitadas ou reconstruidas”:

Estudio de Arquitectura Salgado e Liñares redactado polos arquitectos D. Alfonso Salgado Suárez;  D. Francisco Liñares,  polo proxecto de ”Reintegración do patrimonio cultural da Chainza en Sta. María do Obre no Concello de Noia”.

 2015

Na modalidade de “Edificacións tradicionais rehabilitadas ou restauradas”:

Estudio SABÍN-BLANCO ARQUITECTOS SLP, polo  proxecto de rehabilitación de vivenda para casa do Parque das Fragas do Eume, Monfero (A Coruña).

Na modalidade de “Construcións adxectivas rehabilitadas ou reconstruidas”:

Estudio ABALO ALONSO ARQUITECTOS, polo proxecto de  Hortas de Caramoniña en Santiago de Compostela.

 

© Copyright 2022 Setestrelo - Wordpress - Sitio WEB alojado y actualizado por Novo Milenio